top of page

Samarbeidspartnere

Barnhagen har flere eksterne samarbeispartnere
  • Helsestasjonen

  • PPT (pedagogisk og psykologisk tjeneste)

  • BUP (Barne- og ungdomspsykiatri)

  • Barnevernet

  • Fysioterapeut / Ergoterapeut

  • Familiesenteret

  • Skole

  • Andre barnehager

bottom of page