top of page

Opptak og statutter

Søknadsfristen til høstens opptak er 1 mars. Barnehagen er lovpålagt å være tilknyttet bydelens samordnede opptak. Søknadsskjema kan hentes på Oslo kommune, bydel Nordstrands nettsider.

Barnehagen foretar sitt eget opptak med de samme opptakskriterier som tidligere, som prioriterer Ulvøyas barn.
Statutter

Heading 1

bottom of page