top of page

Personalet

Personalet her i  Ulvøya Barnehage er veldig stabilt, med få utskiftninger. Vi er en dedikert personalgruppe med god pedagogisk bemanning og erfarne barnehagemedarbeidere.
Vi er en barnehage som møter barn på en likeverdig, men ikke likestilt måte. Vi ser omsorg, lek, læring og danning i et helhetlig læringssyn.
Skjermbilde 2021-06-08 kl. 14.13.07.png
Styrer
Hege.png
Hege Kjær

Født: 15.09.64
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 1990
 

Tittel: Styrer/førskolelærer (=barnehagelærer) i 100% stilling.
 

Erfaring: Noen års erfaring fra andre barnehager som assistent og ped. leder før ansettelsen i Ulvøya Barnehage. Fungerte både som pedagogisk leder og styrer de første 10 årene i barnehagen før vi bygget på avdeling Lilleulv i 2001.

Lilleulv
2023-03-01_130407_edited.jpg
Anna Cecilie Sørum

Født: 04.01.79
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 2014.

Tittel: Pedagogisk leder 

Erfaring: Anne Cecilie kommer opprinnelig fra Toten. Hun var ferdig utdannet førskolelærer (nå barnehagelærer) fra Dronning mauds Minne i 2002. Jobbet som ped.leder siden da. Jobber også som koordinator for gruppa Urbane Totninger

Vanessa.png
Vanessa Inàcio

Født: 02.04.91
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 2020
 

Tittel: Barnehagemedarbeider i 100% stilling.
 

Erfaring: Vanessa kommer fra Portugal og jobbet gratis hos oss fra januar 2020 for å lære seg norsk. Da pandemien slo til var hun en ressurs for oss for å få nok ansatte i barnehagen. Hun har blitt værende og jobber på Lilleulv.

ulv.png
Furaha Ye

Født: dd.mm.åå
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: November 2023
 

Tittel: Vikar
 

Erfaring: --

Storeulv
Ida.png
Ida Kjelgren

Født: 06.10.87
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 2007
 

Tittel: Pedagogisk leder  i 100% stilling/ Barnehagemedarbeider.
 

Erfaring: Erfaringen strekker seg fra et år før ansettelsen, da hun jobbet i 

Malmøya Barnehage. Ida har også fungert som leder på Lilleulv i flere perioder. Ida har jobbet på Lilleulv og Storeulv. Hun jobber nå som pedagogisk leder til hun går ut i permisjon i slutten av februar.

Heidi.png
Heidi Andressen

Født: 29.12.62
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 1998
 

Tittel: Barnehagemedarbeider i 75% stilling.
 

Erfaring: Lang erfaring innen barnehagesektoren både før og etter ansettelse i Ulvøya Barnehage. Har jobbet på Storeulv i alle år.

Bente.png
Bente Rydal

Født: 04.05.57
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 1992
 

Tittel: Barnehagemedarbeider i 75% stilling.
 

Erfaring: Lang erfaring innen barnehagesektoren både før og etter ansettelse i Ulvøya Barnehage. Har jobbet på Storeulv i alle år, bortsett fra et år på Lilleulv.

2023-03-01_125718_edited.jpg
Camilla Jansson

Født: 30.07.88
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 2022
 

Tittel: Barnehagemedarbeider i 80%
 

Erfaring: Hun kommer fra Uppsala i sverige. Hun har jobbet i barnehage i to år og har også vært i serviceyrket i flere år. Hun er også kunster på fritiden.

ulvooya_personale.png
Victoria Nesmoen

Født: 17.06.96
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden:  2021


Tittel: Pedagogisk leder


Erfaring: Jobbet som assistent i drøye 2 år i Bråten barnehage.

Utdannet barnehagelærer 2021.

Er for tiden ute i mammapermisjon.

Andre medvirkende
Inger.png
Inger Hallre

Født: 07.11.54
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 1991.

Sluttet formelt vinteren 2021. 


Tittel: Førskolelærer(=barnehagelærer).
 

Erfaring: Lang erfaring som førskolelærer og pedagogisk leder på Lilleulv og Storeulv. Samt erfaring fra andre barnehager før ansettelsen i vår barnehage.

Jobber som kokke 2 ganger i uken.

2023-08-25_142936_edited_edited_edited_e
Molouk Sarei

Født: 17.03.1965
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 2022
 

Tittel:  Støttepedagog i 100% stilling
 

Erfaring: Jobbet 25år i barnehagesektoren som, assistent, ped.leder og støttepedagog.

bottom of page