top of page

Personalet vårt

Bemanningen her hos oss er veldig stabil. Vi er en personalgruppe med aldersspredning fra starten av 20 årene til over 60 år. Dette gir en fin og verdifull bredde i personalgruppen, alt fra lekenhet til erfarenhet. Alt som er så viktig i en barnehage.
Vi kan skryte av en dedikert og dyktig personalgruppe med god pedagogisk bemanning, flere barne -og ungdomsarbeidere, samt gode erfarne assistenter.
Skjermbilde 2021-06-08 kl. 14.13.07.png
Styrer
Hege.png
Hege Kjær

Født: 15.09.64
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 1990
 

Tittel: Styrer/førskolelærer (=barnehagelærer) i 100% stilling.
 

Erfaring: Noen års erfaring fra andre barnehager som assistent og ped. leder før ansettelsen i Ulvøya Barnehage. Fungerte både som pedagogisk leder og styrer de første 10 årene i barnehagen før vi bygget på avdeling Lilleulv i 2001.

Lilleulv
2023-03-01_130407_edited.jpg
Anna Cecilie Sørum

Født: 04.01.79
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: Fra 2014- 2021. Startet opp igjen i 2023.


Tittel: Pedagogisk leder 


Erfaring: Anne Cecilie kommer opprinnelig fra Toten. Hun var ferdig utdannet førskolelærer (nå barnehagelærer) fra Dronning mauds Minne i 2002. Over 16 års erfaring som pedagogisk leder i barnehage. Jobber også som koordinator for gruppa Urbane Totninger

Eivin.png
Eivind Kallerud

Født: 06.09.93
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 2013
 

Tittel: Barne -og ungdomsarbeider i 60% stilling.
 

Erfaring: Eivind jobbet som lærling de tre første årene i barnehagen. Etter det har han blitt værende. Høsten 2019 gikk han i gang med et 4 års studieløp på deltid for å bli barnehagelærer. Han har jobbet på Lilleulv alle år, bortsett fra et år under læretiden på Storeulv.

Vanessa.png
Vanessa Inàcio

Født: 02.04.91
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 2020
 

Tittel: Barnehagemedarbeider i 100% stilling.
 

Erfaring: Vanessa kommer fra Portugal og jobbet gratis hos oss fra januar 2020 for å lære seg norsk. Da pandemien slo til var hun en ressurs for oss for å få nok ansatte i barnehagen. Hun har blitt værende og jobber på Lilleulv.

2023-03-01_125718_edited.jpg
Camilla Jansson

Født: 30.07.88
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 2022
 

Tittel: Barnehagemedarbeider i 80%
 

Erfaring: Hun kommer fra Uppsala i sverige. Hun har jobbet i barnehage i to år og har også vært i serviceyrket i flere år. Hun er også kunster på fritiden.

Storeulv
ulvooya_personale.png
Victoria Nesmoen

Født: 17.06.96
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden:  2021


Tittel: Pedagogisk leder


Erfaring: Jobbet som assistent i drøye 2 år i Bråten barnehage.


Utdannet barnehagelærer 2021

Heidi.png
Heidi Andressen

Født: 29.12.62
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 1998
 

Tittel: Barnehagemedarbeider i 75% stilling.
 

Erfaring: Lang erfaring innen barnehagesektoren både før og etter ansettelse i Ulvøya Barnehage. Har jobbet på Storeulv i alle år.

Ida.png
Ida Kjelgren

Født: 06.10.87
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 2007
 

Tittel: Barnehagemedarbeider i 80% stilling.
 

Erfaring: Erfaringen strekker seg fra et år før ansettelsen, da hun jobbet i 

Malmøya Barnehage. Ida har også fungert som leder på Lilleulv i flere perioder. Ida har hele tiden jobbet på Lilleulv. 

Bente.png
Bente Rydal

Født: 04.05.57
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 1992
 

Tittel: Barnehagemedarbeider i 75% stilling.
 

Erfaring: Lang erfaring innen barnehagesektoren både før og etter ansettelse i Ulvøya Barnehage. Har jobbet på Storeulv i alle år, bortsett fra et år på Lilleulv.

Inger.png
Inger Hallre

Født: 07.11.54
 

Jobbet i Ulvøya Barnehage siden: 1991.

Sluttet formelt vinteren 2021. 


Tittel: Førskolelærer(=barnehagelærer).
 

Erfaring: Lang erfaring som førskolelærer og pedagogisk leder på Lilleulv og Storeulv. Samt erfaring fra andre barnehager før ansettelsen i vår barnehage.

Jobber som kokke 2 ganger i uken.

bottom of page