top of page

Styret

Styret i barnehagen består av:

Styreformann: Thor Johansen

Styremedlem: Vedbjørn Dysvik

Styremedlem: Bjørg Bruland

Styremedlem: Ann Kristin Franck

Styremedlem og foreldrerepresentant: Kristian Klavenes

bottom of page